Lakivelvotteisesti annettavia tietoja

Kuluttajansuojalain 2. Luvun 8 b §:n mukaiset tiedot tuomioistuimen ulkopuolisista riidanratkaisuelimistä.

Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisissä riita-asioissa kuluttaja voi oikeusistuimen sijaan halutessaan kääntyä kuluttajaneuvonnan ja tarvittaessa kuluttajariitalautakunnan puoleen. Alla linkit kyseisiin toimielimiin.

Kuluttajaneuvonta

Kuluttajariitalautakunta